מרכזיות IP - מכשירים

Rainbow4 טלפון מנהלים

Rainbow2 טלפון מנהלים

Rainbow1 טלפון עמדה