שליטה מרחוק

סולטק מעניקה לכל לקוחותיה שירותי תמיכה בשליטה מרחוק. בקבצים אלו נשתמש במידה ונקבל את אישורכם. כמו כן אין אנו משתמשים בקבצים אלו לצרכים אחרים מלבד תמיכת Help Desk 
בשירותי הIT  של חברת סולטק.

לחצו על ההתחברות המבוקשת:

התחברות מרחוק